ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان
بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 81217
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 521
تعداد بازدید این ماه: 608
تعداد بازدید امروز: 20


   

پيام دبير همايش

دولت و قدرت دو مفهوم پايه و بنيادي  علم سياست هستند. در اين ميان از آنجا که دولت از مهم ترين بسترها و نهادهاي شکل گيري، تجمع  و اعمال قدرت است بررسي آن اهميتي مضاعف مي يابد.
دولت مفهوم و پديده اي پيچيده در انديشه سياسي-اجتماعي است؛ اما همواره اهميت، تاثير و نقش شگرف آن در تحولات سياسي و اجتماعي موجب جلب توجه نظريه پردازان و پژوهشگران علوم اجتماعي به آن بوده است.
دولت به عنوان يک اجتماع انساني که انحصار کاربرد مشروع زور را در سرزمين معيني براي تنظيم رفتار و نظم اجتماعي در اختيار دارد در جهان از قدمت و پيشينه طولاني برخوردار نيست. در اروپا، دولت به مفهومي که امروزه آن را مي شناسيم در قرون وسطاي متاخر و در غير اروپايي و خاورميانه به دليل سرشت متفاوت ساخت هاي اجتماعي با تاخير بسيار صورت گرفت. درواقع دولت مدرن در اين سرزمين ها بيشتر در قرن بيستم و تحت تاثير تحولات ناشي از دو جنگ جهاني اول و دوم ايجاد شد. در ايران اما به دليل پيشينه تمدني، تاريخ و سنت و از آنجا تا دوران جديد و معاصر مي توان مورد بررسي قرار داد. هرچند که وجود اين پيشينه و قدمت به معناي نفي مشکلات و چالش هاي بنيادي به ويژه در دوران معاصر در ساخت و کارکرد دولت در ايران نيست. از اين رو گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد از سال ۱۳۹۵ مبادرت به برگزاري همايش هايي تحت عنوان « دولت پژوهي» نمود. نخستين اين همايش ها تحت عنوان « همايش ملي دولت پژوهي؛ واکاوي هاي نظري، کاربردي و آسيب شناختي، با حضور قريب به بيست تن از برترين اساتيد و محققين کشور در ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ در دانشگاه فردوسي برگزار گرديد. در اين همايش که با شرکت استادان و سياست پژوهان برگزار و موضوع هاي سياسي، حقوقي، مديريتي، اقتصادي و ... با توجه به آسيب ها و مشکلات پيش روي دولت در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي مورد واکاوي قرار گرفت. همايش به گونه اي طراحي شد که بيشتر رشته هاي علوم انساني، اجتماعي و سياسي درباره دولت و همچنين چالش ها و تنگناهاي آن به ويژه در ايران باشد. 
دومين همايش ملي دولت پژوهي در ارتباط با دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز در روزهاي هفتم و هشتم اسفند 1397 در دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي برگزار خواهد شد.
صميمانه اميدواريم اين همايش فرصتي براي غنا بخشيدن به شناخت دانش پژوهان حوزه هاي مختلف علوم انساني، اجتماعي و سياسي درباره دولت و همچنين چالش ها و تنگناهاي آن به ويژه در ايران باشد.
دکتر وحيد سينايي
« دبير گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي»


  تعداد بازدید کنندگان :81217
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.