ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان
بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 81229
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 533
تعداد بازدید این ماه: 608
تعداد بازدید امروز: 32


   

راهنماي ثبت نام و ارسال مقاله

براي ارسال چکيده و اصل مقاله لطفا در سايت همايش ثبت نام کرده و سپس نخست چکيده را از طريق پنل کاربري بارگزاري و سپس  در صورت پذيرش چکيده نسبت به ارسال اصل مقاله از طريق پنل کاربري اقدام کنيد. 


هزينه هاي شرکت در همايش
هزينه بررسي، داوري چکيده، ارائه گواهي و چاپ: 50 هزار تومان
هزينه بررسي، داوري اصل مقاله، ارائه گواهي و چاپ: 120 هزار تومان
مبلغ قيد شده به شماره حساب 0221088679008 -  شماره کارت 6037997295333307 (به نام سينايي - اسلامي) بانک ملي شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد پرداخت گردد. لطفا از رسيد پرداخت اسکن تهيه کرده و از قسمت منوي کاربري --> واريز و پيگيري وجه --> افزدون اطلاعات رسيد بانکي ، ارسال کنيد.

از هر نويسنده به صورت انفرادي يا با مشارکت، تنها يک چکيده پذيرفته مي شود.

  تعداد بازدید کنندگان :81229
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.