ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان
بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 81214
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 518
تعداد بازدید این ماه: 608
تعداد بازدید امروز: 17


   

اعضاي کميته علمي کنفرانس

اعضاي کميته علمي همايش دومين همايش ملي دولت پژوهي: دولت جمهوري اسلامي ايران: بنيان، آسيب، چشم انداز

نام و نام خانوادگي

سمت و رشته دانشگاهي

محل فعاليت

دکتر وحيد سينايي

 دبيرعلمي همايش، هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر روح الله اسلامي

دبير اجرايي همايش، هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محسن خليلي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر احمد محقر

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمد جواد رنجکش

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مرتضي منشادي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محسن مدير شانه چي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دکتر سيد احمد فاطمي نژاد

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر سيد اصغر کيوان حسيني

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر ابوالفضل دلاوري

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر مجتبي مقصودي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه آزاد اسلامي تهران 

دکتر احمد گل محمدي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر علي ديني ترکماني

عضو هيئت علمي

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

دکتر احمد خالقي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه تهران

دکتر عباس منوچهري

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر مسعود غفاري

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر عليرضا بهشتي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمد تقي قزلسفلي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه مازندران

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشي

عضو هيئت علمي گروه علوم‌سياسي

دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر حسن طائي

عضو هيئت علمي اقتصاد

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر جواد تقي زاده

عضو هيئت علمي گروه حقوق عمومي

دانشگاه مازندران  تعداد بازدید کنندگان :81214
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.